090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

 

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR BILGLASS.NO

 

Denne erklæringen informerer om hvilke personopplysninger Riis Bilglass AS registrerer og hvordan de benyttes, samt dine rettigheter.

 

Riis Bilglass benytter disse personopplysningene for følgende formål:

  • Hvis du kontakter oss med en forespørsler via kontaktskjema, e-post eller på annen måte, behandler vi opplysningene du oppgir for å besvare og følge opp forespørselen.
  • Navn, adresse og registreringsnummer samt ønsket dato for reparasjon og montering av andre produkter for å identifisere deg som kunde, gi deg mulighet for å bestille time på ett av våre verksteder, og for at vi skal kunne skaffe korrekt rute og ev. andre produkter til ditt kjøretøy.
  • Opplysninger om utført reparasjon, påfyll av spylevæske, salg og montering av andre produkter og tidspunkt for dette, og ev. opplysninger om lånebil, for å gjennomføre avtalen og tilbudet om gratis påfyll av spylevæske.
  • Telefonnummeret og e-postadresse for å kunne sende deg bekreftelse på timebestilling, og forespørsel om å delta i vår kundeundersøkelse.
  • Sted/posisjon for å lokalisere ditt nærmeste Riis Bilglass verksted, forutsatt at du samtykker til dette.

 

Informasjonen vil bli videreformidle til valgt Riis Bilglass verksted for at de skal kunne utføre oppdraget. Dersom du ønsker å benytte forsikringsdekning vil vi eller verkstedet dessuten sjekke dekning, og utveksle informasjon fra skademeldingsskjema og oppgjørsinformasjon med ditt forsikringsselskap. Vi og valgte Riis Bilglass verksted benytte Bilglassportalen, som er en IT-tjeneste som leveres fra et annet selskap i konsernet, for å håndtere bestillinger, utføre oppdrag og fakturering/skadeoppgjør. Vi vil dessuten kunne benytte underleverandører i forbindelse med utføring av oppdraget, kundeservice/oppfølgning, tjenesteutvikling og IT-tjenester. Disse selskapene behandler kun dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for at de skal utføre bistand til oss og iht. inngåtte databehandleravtaler. For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli utlevert til andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er rettslig forpliktet til dette.

 

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er i hovedsak håndtering av bestillinger og oppfyllelse av avtaler med deg (GDPR art. 6 nr. 1 b). For enkelte behandlinger, innhenter vi samtykke fra deg (GDPR art. 6 nr. 1 a). Samtykke er frivillig å gi, og kan til enhver tid trekkes tilbake. Når det gjelder øvrige behandlinger vil grunnlaget være en rettslig forpliktelse (GDPR art. 6 nr. 1 c) eller en interesseavveining (GDPR art. 6 nr. 1 f). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å besvare og følge opp henvendelser, samt sende ut forespørsel om å delta i kundeundersøkelser, nyhetsbrev og markedsføringshenvendelser til våre kunder, med mindre de har reservert seg. I tillegg har vi vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å bruke sosiale medier og cookies på våre nettsteder, slik det er opplyst i vår Cookie policy (se nedenfor).

 

Dine personopplysninger lagres og behandles kun av selskaper i EU/EØS-området, land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå godkjent av EU-kommisjonen og selskaper i tredjeland i henhold til EUs standardavtale for overføring eller annet rettslig grunnlag for overføring til et tredjeland i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

 

Vi behandler dine personopplysninger så lenge formålet tilsier det. Etter det slettes opplysningene med mindre de anonymiseres eller det finnes et annet grunnlag for å lagre opplysningene lengre.

 

Du har rett til å kreve innsyn i og korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. For å benytte deg av disse rettighetene må du bekrefte identiteten din. For nærmere informasjon og utøvelse av disse rettighetene kan du kontakte Riis Bilglass. Du har videre rett til å klage til Datatilsynet.

 

Endringer i Riis Bilglass sine tjenester eller endringer i personvernlovgivningen, kan føre til endringer i denne erklæring. Du vil bli varslet om dette iht. gjeldende lovgiving.

 

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig er Riis Bilglass AS v/daglig leder, org.nr. 979 224 907 mva. Adresse: Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu. E-post: riis@bilglass.no.

 

  

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER FOR BILGLASS.NO

 

Nettstedet www.bilglass.no bruker informasjonskapsler. 

 

Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for god funksjonalitet på nettstedet («Nødvendige»). Vi brukere også informasjonskapsler, som kan slås av, for statistisk informasjon til måling av ytelse og forbedringer («Opptreden») . Dersom du aksepterer det, bruker vi også informasjonskapsler for annonsering/markedsføring («Reklame / markedsføring»).  

 

Du finner vår Cookie policy og informasjon om hvilke informasjonskapsler vi benytter, og kan administrer disse her.  

 

RIIS BILGLASS - KUNDEUNDERSØKELSE

 

Vi er opptatt av kvaliteten i vårt arbeid og din kundeopplevelse. Når du har vært i kontakt med oss, kan det derfor hende at du får tilsendt en forespørsel om å delta i vår kundeundersøkelse på sms eller e-post. Dette gjør vi som en del av vårt kvalitetsarbeid for å få mer kunnskap om hvordan våre kunder opplever oss og hvordan vi kan forbedre oss. Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen.  

 

Dersom du velger å delta i kundeundersøkelsen, registrerer vi de svarene du avgir. Dette kan for eksempel være hvilket forsikringsselskap bilen er forsikret, hvilken Riis Bilglass avdeling du benyttet, din totale opplevelse, om du ringte 09009, hvordan du følte deg verdsatt av medarbeiderne på kundesenteret, om du ble anbefalt å skifte vindusviskere av medarbeiderne på kundesenteret eller avdelingen, og hva du mener at Riis Bilglass kan gjøre bedre.

 

Du kan velge å være anonym eller å registrere ditt navn, bilens registreringsnummer og ditt telefonnummer. Resultatene fra undersøkelsen vil bli vurdert av oss, og eventuelt videreformidle til den aktuelle avdelingen i Riis Bilglass i forbedringsøyemed. Dersom du registrerer ditt navn og telefonnummer, kan det hende du, som en del av vårt kvalitetssikringsarbeid, blir kontaktet for direkte oppfølgning. Vi vil dessuten dele relevant informasjon fra undersøkelsen i anonymisert form med ditt forsikringsselskap.

 

Dersom du velger å ikke være anonym, vil du bli med i aktuelle trekninger av gavekort el. slik det fremgår av undersøkelsen.

 

Vi benytte IT-leverandører i forbindelse med utføring av undersøkelsen, som behandler dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for at de skal utføre bistand til oss og iht. inngåtte databehandleravtaler.

 

For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli utlevert til andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er rettslig forpliktet til det.

 

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er ditt aktive samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 a og art. 7). Samtykke er frivillig å gi, og kan til enhver tid trekkes tilbake. Utsendelsen av forespørselen om å delta i kundeundersøkelsen er basert på en interesseavveining (GDPR art. 6 nr. 1 f). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å sende ut forespørsler om å delta i kundeundersøkelser, nyhetsbrev og markedsføringshenvendelser til våre kunder, med mindre de har reservert seg.

 

Dine personopplysninger lagres og behandles kun av selskaper i EU/EØS-området, land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå godkjent av EU-kommisjonen og selskaper i tredjeland i henhold til EUs standardavtale for overføring eller annet rettslig grunnlag for overføring til et tredjeland i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning

 

Vi behandler dine personopplysninger relatert til kundeundersøkelsen så lenge formålet tilsier det, og maksimalt i ett år. Etter det slettes opplysningene med mindre de anonymiseres, eller det finnes et annet grunnlag for å lagre opplysningene lengre.

 

Du har rett til å kreve innsyn i og korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. For å benytte deg av disse rettighetene må du bekrefte identiteten din. For nærmere informasjon og utøvelse av disse rettighetene kan du kontakte Riis Bilglass. Du har videre rett til å klage til Datatilsynet.

 

Du vil bli varslet om ev. endringer iht. gjeldende lovgiving.

 

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig er Riis Bilglass AS v/daglig leder, org.nr. 979 224 907 mva, adresse: Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu, e-post: riis@bilglass.no.