090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

Skifte_frontrute (1).jpg

Steinsprut eller skadet frontrute?

Vi reparerer og skifter alt av bilglass, og gir deg gratis påfyll av spylervæske et helt år!

Riis Bilglass

Riis Bilglass er Norges største bilglasskjede med 200 avdelinger lokalt i hele Norge. Vi utfører alle tjenester innen bilglass på alt av person- vare- og lastebiler, og ellers alle transportmidler. Hos oss håndterer vi alle kjøretøy og garanterer fagmessig utført arbeid ved alle våre avdelinger. Vi samarbeider med alle forsikringsselskapene i Norge og ordner alt papirarbeid for deg. Trenger du bil mens du venter på din egen, får du låne gratis av oss. 

 

Riis Bilglass fikser alt fra en liten steinsprut på frontruta til bytting av bilruter på den fineste veteranbil. Vi legger også solfilm i mange ulike mørkhetsgrader og farger på bilen din. Dette øker komforten for både deg og dine passasjerer, samtidig som det hindrer innsyn i kupéen.

 

Når du velger Riis Bilglass kan du være trygg på at ditt kjøretøy er i gode hender. 

Besøk en av våre avdelinger, eller ring oss på 090 09. Ønsker du å bestille time kan du også gjøre dette via vårt kontaktskjema. Vi tar gjerne en prat, og svarer på dine spørsmål om bilglass.

Velkommen til oss!

 

 

 

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Virksomheten til Riis Bilglass påvirker trafikksikkerheten på norske veier. Vi sørger for at kunden får reparert skader i frontruten, eller skiftet til ny frontrute der det kreves. Riis Bilglass skal til enhver tid ha fokus på god sikt og sikkerheten til trafikantene. 

Riis Bilglass jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet.

Riis Bilglass skal etterleve myndighetsbelagte og egne krav. Miljøstyringen skal være i henhold til miljøfyrtårn, og sikre systematikk for samordning og oppfølging av miljøarbeidet i hele kjeden.

Miljøstrategien til Riis Bilglass skal dekke alle vesentlige miljøaspekter med særlig vekt på aspektene tilknyttet avfall, kjemikalieforbruk og transport.

Riis Bilglass AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Riis Bilglass skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele kjeden. Ansatte og samarbeidspartnere på avdelingene skal kjenne til kjedens vesentlige miljøaspekter.

 

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten i Riis Bilglass AS.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
  • å kommunisere Riis Bilglass Miljøpolicy og engasjement via kjedenettet. 

 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Riis Bilglass AS.

 

Rapport - Åpenhetsloven 

Rapport Åpenhetsloven 2023