090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

 

Vi er mijøfyrtårnsertifisert

 

Riis Bilglass blir et Miljøfyrtårn

Alle næringer må ta miljøutfordringene på alvor, og bransjer relatert til bilbruk har et spesielt ansvar. Riis Bilglass tar ansvaret som markedsleder på bilglass og Miljøsertifiserer virksomhetens 190 avdelinger via Miljøfyrtårn. Vi forplikter oss med dette til å minimere miljøbelastninger knyttet til virksomheten vår så mye som mulig, og til å jobbe kontinuerlig for å gjøre miljøfokus til en naturlig og viktig del av bedriftskulturen.

Gjennom sertifiseringen blir alle som jobber i Riis Bilglass inspirert og lært opp til å jobbe systematisk med miljøtiltak gjennom arbeidsdagen, men vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling strekker seg lenger enn til våre egne medarbeidere. På overordnet nivå skal vi bruke kompetansen som miljøfyrtårn aktivt til å se selskapets miljøavtrykk i et større perspektiv og ta strategiske valg som leder til en mest mulig bærekraftig samfunnsutvikling. Vi forplikter oss også til å anbefale miljøbevisste løsninger til våre samarbeidspartnere.

Miljøsertifiseringen bidrar til å gi oss den riktige og nødvendige miljødokumentasjonen flere av våre eksisterende og potensielle samarbeidspartnere ønsker og krever. På denne måten møter vi  samarbeidspartneres og kunders forventninger til etikk, bærekraft og ansvarlighet.

Vi er stolte av at vi i år allerede i år resirkulerer 95% av alle frontruter som skiftes

 

Miljøpolicy i Riis Bilglass

Riis Bilglass sin virksomhet påvirker trafikksikkerheten på norske veier. Dette gjøres gjennom å sørge for at kunden får reparert skader i frontruten eller skiftet til ny frontrute der det kreves. Riis Bilglass skal til enhver tid ha fokus på god sikt og sikkerheten til trafikantene. 

Miljøarbeidet i Riis Bilglass tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert fem viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet. 

miljøpolicy

 Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

 • Jobbe systematisk med skadeforebygging og sikkerhet 
 • Jobbe for at ingen opplever noen form for diskriminering
 • Sikre rettferdige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i hele verdikjeden 
 • Etterleve strenge etiske retningslinjer i forhold til korrupsjon
 • Reparere så mye vi kan for å redusere energibruk og avfall
 • Sørge for at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige kjemikalier
 • Benytte transportløsninger som gir lavest mulig utslipp
 • Energieffektivisere våre bygg
 • Kildesortere over 80 prosent av avfallet på alle våre avdelinger
 • Redusere bruk av emballasje
 • Distribuere produkter og løsninger som bidrar til et bærekraftig samfunn 

 

Riis Bilglass gjør det enklere for ansatte, kunder og leverandører å ta miljøsmarte valg.

  Klima og miljørapport RB 2021.pdf