090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

2450x820 (1).jpg

Steinsprut eller skadet frontrute?

Vi reparerer og skifter alt av bilglass, og gir deg gratis påfyll av spylervæske et helt år!

EU-kontroll

Frontruta er en av sjekkpunktene når bilen din er på EU-kontroll. Hvis ruta har steinsprutskader, eller hvis sikten gjennom ruta er redusert etter mange års bruk og slitasje, vil du få pålegg om å utbedre dette. Riis Bilglass reparerer og skifter frontruter på alle kjøretøy.

Det er bileiers eget ansvar å kontrollere bilen eller kjøretøyet innen pålagte frister.Normale personbiler (kjøretøyklasse M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (kjøretøyklasse N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Finn din kontrollfrist på naf.no. 

Frist for EU-kontroll.

Etter de nye reglene kan bileiere selv bestemme når og hvor ofte bilen skal kontrolleres, så lenge det er innenfor intervallene. Kontrollfristen bestemmes ut fra når du sist gjennomførte EU-kontroll, og ikke fra siste siffer i registreringsnummer som tdligere. 

Har du kjøpt ny bil etter 8 februar 2019 er fristen 4 år etter førstegangsregistrering.

Egne regler gjelder for tilhenger over 3,5 tonn, drosjer og større kjøretøy som normalt skal kontrolleres hvert kalenderår og første gang 12 måneder etter registrering.

Vi anbefaler gjerne våre kunder å utføre EU-kontroll hos vår samarbeidspartner NAF. Klikk på lenken for å få gratis påminnelse fra NAF når bilen din skal på EU-kontrollhttps://www.naf.no/tjenester/eu-kontroll/varsling-om-eu-kontroll/

Tjenesten er gratis og det er ingen kjøpsforpliktelse.