090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

 

 

 

 

 

 

Pressemelding

2020.12.17

 

Historisk samarbeid mellom to av bilglassbransjens største kjeder i Norden.

Riis Bilglass og den svenske kjeden Glaskedjan innleder et unikt samarbeid. Målsetningene

med samarbeidet er blant annet et ledd i å styrke kjedenes posisjon i Norden gjennom

samarbeid og utvikling på tvers av landegrensene.

 

Vi skal legge strategier for en felles fremtidig positiv utvikling i det nordiske markedet, sier

Frithjof Riis, leder av Riis-konsernet og styreformann i Riis Bilglass.

 

Glaskedjans styreleder, Gert Hultman, er også veldig positiv:

- Vi har i lengre tid vært i dialog med Riis Bilglass og ser nå frem til et enda dypere samarbeid.

Målet er at vi sammen skal bli sterkere, sier han.

 

Riis Bilglass er Norges største bilglasskjede med 182 verksteder.

Glaskedjan i Sverige AB er en av Sveriges største kjeder innen bilglass med 87 verksteder.

Flere muligheter til samarbeid finnes gjennom Automotive Glass Europe (AGE)

Både Riis Bilglass og Glaskedjan er medlemmer og får godt innblikk i internasjonaliseringen i

bilglassmarkedet.

Riis Bilglass AS

Frithjof Riis

www.bilglass.no

Glaskedjan i Sverige AB

Gert Hultman

www.glaskedjan.se